Probiotiká a obezita (vplyv mikrobiómu na telesnú hmotnosť)

Probiotiká a obezita (vplyv mikrobiómu na telesnú hmotnosť)

Snažíte sa schudnúť no nedarí sa vám?

Možno o tom neviete, ale pri chudnutí nie je dôležité iba to, koľko kalórií príjmete z potravy…

Viaceré výskumy potvrdili, že na úbytok hmotnosti majú veľmi veľký vplyv mikroorganizmy prítomné v našich črevách.

Pozrime sa na to, ktoré probiotiká vám pomôžu schudnúť:

Viaceré štúdie dokázali, že mikrobiota v čreve štíhlych a obéznych ľudí je odlišná. Avšak, keď obézni ľudia chudnú, mení sa aj pomer baktérií v ich črevách.

Baktérie zo skupiny Firmicutes sú oveľa hojnejšie zastúpené u obéznych ľudí. Baktérie zo skupiny Bacteroidetes sú u obéznych ľudí o 90 % nižšie (v porovnaní s chudými).

Keď obézni ľudia schudnú, v čreve sa zvyšuje pomer Bacteroidetes a znižuje sa množstvo Firmicutes. Z tohto dôvodu môže použitie niektorých probiotík napomôcť ku vyváženej mikrobiote a podporiť chudnutie a udržiavanie zdravej hmotnosti.

Ako baktérie ovplyvňujú hmotnosť?

Štúdia uverejnená v časopise Cell zistila, že tí, ktorí majú „normálnu“ hodnotu BMI, majú inú mikrobiotu ako tí, ktorých BMI zaraďuje do skupiny obéznych [1].

Cindy Davis, PhD, z National Institutes of Health, študovala súvislosť medzi črevnými baktériami a chudnutím. Vysvetlila, že tento fakt má súvislosť so všetkým, od trávenia, až po produkciu hormónov (vrátane leptínu a grelínu), ktoré regulujú chuť do jedla. Črevné baktérie môžu tiež ovplyvniť citlivosť na inzulín a spôsobiť, že vaše telo spaľuje viac (alebo menej) tuku.

Črevné baktérie môžu podľa Davisovej tiež ovplyvniť zápal. „Niektoré črevné baktérie produkujú zlúčeniny ako lipopolysacharidy, ktoré spôsobujú zápal a prírastok na hmotnosti,“ vysvetľuje.

Probiotiká ovplyvňujú gény a tvorbu metabolitov

Probiotiká a obezita, ploché brucho - Probiotiká ovplyvňujú gény a tvorbu metabolitovČrevná mikrobiota sa podľa mnohých odborníkov pokladá za významný nástroj manipulácie s energetickým metabolizmom. Niektoré mikroorganizmy sú schopné navodiť indukciu génov pre syntézu enzýmov zúčastňujúcich sa na degradácii látok v črevnom trakte a takisto na syntéze látok (butyrát, propionát, acetát a pod.) potrebných k syntéze väčších molekúl. Každý z uvedených metabolitov má význam pre chod organizmu.

Butyrát sa pokladá za prospešný metabolit. Je vychytaný enterocytmi (črevnými bunkami) a vplýva na rast a diferenciáciu črevného epitelu. Má protizápalový účinok a prispieva k syntéze GLP-1 (glutagón-like peptid-1), ktorý má pozitívny účinok na obezitu.

Acetát a propionát sa dostávajú z tráviaceho traktu do krvi a zúčastňujú sa na syntéze lipidov a cholesterolu v pečeni. Udáva sa, že probiotiká veľmi pozitívne zasahujú do týchto procesov v a znižujú hladiny tukov a cholesterolu.

Význam mikrobioty u detí

Vedci sa tiež zamýšľajú nad možnosťou vyšetrenia mikrobioty u detí, aby sa dala predpovedať možnosť nadváhy v dospelosti. Zistilo sa, že deti, ktoré majú normálnu hmotnosť, mali v stolici viacej bifidobaktérií, kým deti s nadváhou mali v stolici viacej kmeňov Staphylococcus aureus [2].

Probiotiká na zníženie telesnej hmotnosti po pôrode

Štúdia vo Fínsku preukázala, že užívanie probiotických doplnkov počas prvého trimestra tehotenstva môže pomôcť pri zhadzovaní prebytočných kíl po pôrode.

Do štúdie bolo zaradených 256 tehotných žien, rozdelených do 3 skupín. 1. skupina dostávala probiotiká + poradenstvo o zdravom priberaní v tehotenstve. 2. skupina dostala poradenstvo + kapsule s placebom. 3. skupina dostala placebo kapsule, ale žiadne poradenstvo. Na začiatku štúdie boli všetky ženy odvážené. Po 12 mesiacoch po pôrode sa opäť zvážili. Vedci potom zmerali ich obvod pásu a hrúbku kožného záhybu.

Zistilo sa, že ženy, ktoré užívali probiotiká obsahujúce Laktobacily a Bifidobaktérie si počínali najlepšie. Jeden rok po pôrode mali najnižšie hladiny brušnej obezity a najnižšie percento telesného tuku [3].

Matka a dieťa, probiotiká po pôrode a obezita

Ktoré baktérie sú „dobré“ a ktoré „zlé“ ak chcete schudnúť?

Obezita sa spája s prevahou mikroorganizmov Firmicutes. Mikroorganizmy zo skupiny Bacteroidetes prevažujú u ľudí so zdravou hmotnosťou. K tomuto poznatku sa vedci dopracovali v experimente na geneticky obéznych myšiach (myši ob/ob deficientné na leptín), chudých myšiach a takisto u človeka.

ZLÉ BAKTÉRIE pre chudnutie

Firmicutes je kmeň baktérií, u ktorého má väčšina bakteriálnych buniek štruktúru bunkovej steny gram pozitívnych baktérií. Delí sa na triedy:

 1. Bacilli (obligátne alebo fakultatívne aeróbne)
 2. Clostridia (anaeróbne)
 3. a Mollicutes

Patria sem rody:

 • Bacilli (rod Bacillales)
  • Bacillus
  • Listeria
  • Staphylococcus
 • Bacilli (rod Lactobacillales)
  • Enterococcus
  • Lactobacillus
  • Lactococcus
  • Leuconostoc
  • Pediococcus
  • Streptococcus
 • Clostridia
  • Acetobacterium
  • Clostridium
  • Eubacterium
  • Heliobacterium
  • Heliospirillum
  • Megasphaera
  • Pectinatus
  • Selenomonas
  • Zymophilus
  • Sporamusa
 • Mollicutes
  • Mycoplasma
  • Spiroplasma
  • Ureaplasma
  • Erysipelothrix

Lactobacillus acidophilus, prospešná baktéria, probiotiká

DOBRÉ BAKTÉRIE pre chudnutie

Opačne pôsobia mikroorganizmy zo skupiny Bacteroidetes, ktoré sú v prevahe u ľudí s normálnou hmotnosťou.

Skupina sa delí tri triedy:

 1. Bacteroides
 2. Flavobacteria
 3. Sphingobacteria

Známe sú nasledovné čeľade a rody:

Bacteroidaceae – nachádzajú sa v črevnom trakte teplokrvných organizmov a jedná sa o G- baktérie, ktoré sú občas patogénne.
Flavobacteriaceae – gram negatívne paličky, vyskytujú sa v prírode a u človeka.
Flexibacteriaceae – patria do radu Sphingobacteriales.
Rhodotermus – obligátne aeróbna termofilná G- palička patriaca do čeľade Crenotrichaceae izolovaná z teplého prameňa na Islande.
Sphingobacterium – G- palička, vyskytujúca sa i v nemocničnom prostredí.

Pomer mikroorganizmov Firmicutes a Bacteroidetes tvorí asi 90 % baktérií kolonizujúcich distálnu časť hrubého čreva. Zvýšené množstvo Firmicutes sa zisťuje pri obezite (5:1, prípadne väčší rozdiel) a zvýšené množstvo Bacteroidetes u jedincov s normálnym BMI.

Strava a diéta

Ukázalo sa, že osoby po hypokalorickej diéte (málo sacharidov a tukov) mali po viacerých mesiacoch v stolici zvýšené množstvo mikroorganizmov zo skupiny Bacteroidetes.

Diéta má značný význam pre prítomnosť mikroorganizmov v tráviacom trakte a silne ovplyvňuje i celkové zdravie. Obézne osoby po diéte (s redukciou sacharidov a zvýšením obsahu proteínov) mali tiež znížené množstvo baktérií z rodu Bifidobacterium, Roseburia a Eubacterium rectale. Tento fakt sa tiež spája s poklesom butyrátu v stolici.

Neznamená to však, že probiotiká majú samé o sebe vplyv na chudnutie. Pokiaľ sa človek s nadváhou naďalej stravuje nesprávne, nemôže očakávať priaznivé účinky výživových doplnkov. Avšak ak sa stravuje zdravo a popritom užíva probiotiká, môžu uňho nastať pozitívne zmeny hneď na viacerých úrovniach fungovania organizmu.

Ďalšie dôkazy o dôležitosti mikrobiómu

 • Existuje čoraz viac dôkazov, že rovnováha baktérií vo vašom čreve môže výrazne ovplyvniť telesnú hmotnosť [4].
 • Niektoré štúdie naznačujú, že užívanie probiotických doplnkov môže byť užitočné pri dosahovaní chudnutia a zdravšieho zloženia tela.
 • Štúdie na zvieratách a na ľuďoch zistili, že určité bakteriálne kmene môžu znižovať množstvo tuku a kalórií, ktoré absorbujú vaše črevá. Tiež podporujú zdravú rovnováhu črevných baktérií a znižujú hmotnosť a percento brušného tuku [5, 6, 7, 8, 9, 10].
 • Podľa analýzy niekoľkých štúdií z roku 2014 medzi probiotiká, ktoré sa zdajú byť účinné pri odbúravaní tukov, patria Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus a kombinácia Lactobacillus rhamnosus a Bifidobacterium lactis [11].

BION 3 IMUNITY (60 tabliet)

 • probiotiká BION 3 IMUNITY obsahujú kmeň Lactobacillus gasseri, ktorý preukázal svoju účinnosť na chudnutie
 • okrem toho prípravok obsahuje vitamíny, minerály a iné prospešné baktérie
 • V jednej štúdii u obéznych mužov, ktorí užívali L. gasseri počas 12 týždňov, sa vyskytlo významné zníženie telesnej hmotnosti a telesného tuku (až 8,5 % zníženie brušného tuku). Kontrolná skupina s placebom dosiahla veľmi malú zmenu telesnej hmotnosti alebo telesného tuku [9].
 • V inej štúdii obézne ženy, ktoré užívali L. rhamnosus po dobu 3 týždňov, stratili dvakrát toľko váhy ako ženy, ktoré dostali placebo. Navyše počas udržiavacej fázy štúdie pokračovali v chudnutí, zatiaľ čo skupina s placebom priberala na váhe [10].
 • Užívanie probiotických doplnkov výživy môže tiež pomôcť obmedziť prírastok hmotnosti v čase zvýšeného príjmu kalórií. V štvortýždňovej štúdii jedli chudí mladí muži denne 1 000 kalórií navyše. Tí, ktorí užívali probiotiká, pribrali na váhe menej ako kontrolná skupina [12].
 • Pretože výsledky niektorých štúdií neboli dostatočné, vedci sa domnievajú, že v súčasnosti nie je dostatok dôkazov na vyvodenie presvedčivých záverov o výhodách probiotík pri chudnutí [13].
 • Probiotiká sa tiež použili na ovplyvnenie črevnej mikrobioty. To pomohlo so znížením hmotnosti, zlepšením metabolizmu tukov, zvýšila sa citlivosť na inzulín a znížil sa chronický zápal [14].
 • Vedci skúmali 26 dospelých (ktorí trpeli obezitou alebo nadváhou). Títo ľudia sa zúčastnili programu na chudnutie. Počas 3-mesačného programu stratili účastníci v priemere 3,7 kg. Tí, ktorí stratili najmenej 5 % svojej základnej hmotnosti (čo vedci považovali za „úspešnú“ stratu hmotnosti) mali bohatšie zastúpenie črevných baktérií phascolarctobacterium v porovnaní s tými, ktorí stratili menej ako 5 % svojej počiatočnej hmotnosti [15].
 • V ďalšej štúdii z roku 2018 vedci z Johns Hopkins zistili, že u myší s metabolickým syndrómom chýba proteín regulujúci zápal nazývaný Toll-like receptor 4 (TLR4). Metabolický syndróm je stav, ktorý spôsobuje významné zvýšenie hmotnosti a inzulínovú rezistenciu [16].

Zhrnutie

Výsledky viacerých štúdií naznačujú, že určité probiotiká môžu u obéznych jedincov podporovať odbúravanie tukov. Je však potrebný ďalší výskum.

Zdravá strava a pohybová aktivita naďalej zostávajú veľmi dôležitým prvkom pri chudnutí. Aj zmena stravovania môže mať pozitívny vplyv na črevné baktérie. Existujú potraviny, ktoré podporujú rast prospešných baktérií, rovnako však existujú aj potraviny, ktoré ju minimalizujú. Vyhýbajte sa potravinám s vysokým obsahom cukru. Tie totiž vyživujú škodlivé baktérie, ktoré prispievajú k zvyšovaniu hmotnosti.

Ktoré potraviny je dobré jesť?

Konzumujte potraviny bohaté na vlákninu (zelenina, ovocie, orechy, semienka a celozrnné produkty). Tie stimulujú rast prospešných črevných baktérií. Dôležité sú aj prebiotiká a probiotiká. Prebiotiká sú druhom vlákniny, ktorý vyživujú dobré črevné baktérie. Prebiotiká sa nachádzajú v potravinách, ako sú banány, čakanka, pór a cesnak. Fermentované potraviny (jogurt, kefír, bryndza) obsahujú probiotiká, ktoré zvyšujú v našich črevách množstvo dobrých baktérií.

Ktoré probiotiká vám môžu pomôcť schudnúť?

 • Probio-fix inum (Obsahuje kombináciu Lactobacillus rhamnosus a Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Táto kombinácia sa v štúdii [11] preukázala ako účinná pri odbúravaní tukov.)
 • BION 3 IMUNITY (Obsahuje okrem vitamínov a minerálov 3 prospešné druhy probiotík: Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum a Bifidobacterium longum. Lactobacillus gasseri priaznivo vplýva na zníženie telesnej hmotnosti a tuku [9].)

Probio-fix inum (60 kapsúl)

 • obsahuje kmene Lactobacillus rhamnosus a Bifidobacterium lactis
 • v prípravku sa nachádza 2,7 miliardy životaschopných baktérií
 • bez lepku, laktózy a bielkoviny kravského mlieka

Zdroje použitých informácií:

 • ŠTEFANOVIČ, J. – HANZEN, J.: Mikroorganizmy človeka v zdraví a chorobe. Bratislava: HPL SERVIS spol. s.r.o., 2012. 192 s.
 • [1] – Ľudská genetika formuje črevný mikrobióm.
 • [2] – Včasné rozdiely v zložení mikróbov v stolici u detí môžu predpovedať nadváhu.
 • [3] – Probiotiká znižujú brušný tuk po tehotenstve.
 • [4] – Vplyv črevnej mikrobioty na prírastok telesnej hmotnosti: naratívny prehľad literatúry.
 • [5] – Mlieko fermentované Lactobacillus gasseri SBT2055 ovplyvňuje veľkosť adipocytov prostredníctvom inhibície absorpcie tukov v potrave u potkanov typu Zucker.
 • [6] – Lactobacillus gasseri SBT2055 potláča uvoľňovanie mastných kyselín zvyšovaním veľkosti tukovej emulzie in vitro a podporuje vylučovanie tukov u zdravých japonských jedincov.
 • [7] – Účinky chudnutia s použitím doplnkov s kmeňmi Lactobacillus na telesný tuk a acylkarnitíny so stredne dlhým reťazcom u jedincov s nadváhou.
 • [8] – Lactobacillus fermentum a Lactobacillus amylovorus ako probiotiká u zdravých osôb menia telesnú adipozitu a črevnú mikroflóru
 • [9] – Účinok Lactobacillus gasseri SBT2055 vo fermentovanom mlieku na abdominálnu adipozitu u dospelých v randomizovanej kontrolovanej štúdii.
 • [10] – Vplyv doplnku Lactobacillus rhamnosus CGMCC1.3724 na chudnutie a udržiavanie telesnej hmotnosti obéznych mužov a žien.
 • [11] – Vývoj probiotickej liečby obezity: prehľad.
 • [12] – Probiotická suplementácia u zdravých mladých dospelých zmierňuje zvýšenie telesnej hmotnosti a tuku pri strave s vysokým obsahom tukov.
 • [13] – Probiotiká a chudnutie: systematický prehľad a metaanalýzy.
 • [14] – Probiotiká v prevencii a liečbe obezity: kritický pohľad
 • [15] – Črevný mikrobiálny metabolizmus sacharidov bráni úbytku hmotnosti u dospelých s nadváhou podstupujúcich intervencie životného štýlu s Volumetrickou diétou
 • [16] – Črevný epiteliálny Toll-like receptor 4 predchádza metabolickému syndrómu reguláciou interakcií medzi mikróbmi a črevnými epitelovými bunkami u myší.

Pridaj komentár

Zatvoriť